เปิดคอร์สอบรม เรื่อง การอบแห้งสมุนไพรไทย

เปิดคอร์ส อบรม เรื่อง การอบแห้งสมุนไพรไทย

วัตถุประสงค์   1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการอบแห้ง สำหรับ ผลิตภัณท์ทางการเกษตร

 

เนื้อหาข้อมูล

1.  ขั้นตอนการทำอบแห้ง สินค้า ประเภท ต่าง ๆ

2.  การนำเทคโนโลยี อบแห้งมาใช้

3. กระบวนการผลิต และเครื่องจักรที่นำมาใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ

4. การบรรจุภัณท์   การออกแบบสินค้า

5.  การตลาดของสินค้าอบรม

 

วิทยากร

อาจารย์ กิตติพร  ธรรมสุนทรชัย

วุฒิการศึกษา   ป.ตรี  ครุศาสตร์ บัณทิต  (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ป.ตรี  บัญชี  เอกบัญชี    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ป.โท  เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เจ้าของผลิตภัณฑ์   กากกาแฟ อบแห้ง   coffee4skin

ขมิ้นอบแห้ง

ชาเขียวอบแห้ง

 

ผลสำเร็จ

ท่านสามารถที่จะทำการอบแห้งสินค้า เกษตรกรรม ได้  เช่น  สัปปะรด อบแห้ง   กล้วยตากอบแห้ง  และสามารถผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายได้

Speak Your Mind

*