เจออะไรมาบ้าง

จริงๆแล้ว เป็นครูสอนเทนนิส  กว่า 20 ปี  แต่ด้วยสภาพร่างกายที่แย่ลง  วิ่งไม่ไหว  เลยอยากหาอาชีพเสริม  หลังจากเลิกสอน ก็มาตากกาแฟ  ตากมา 3 ปี  กว่าจะได้  ว่าอบแห้งทำอย่างไร

ความรู้ เรื่องอบแห้ง บ้านเรา ยังไม่สมบูรณ์แบบ  ยังขาดผู้มีความรู้ความชำนาญ   สินค้าหลายอย่าง จำเป็นต้องอบแห้ง เช่น ยางพารา  เมื่อได้น้ำยางมาแล้ว  แล้ว มาทำแผ่นยาง  เมื่อได้แผ่นยาง ต้องรักษาคุณภาพ ของยางดิบ มีระยะเวลาหนึ่ง

ยางดิบ  สามารถป้อนเข้าตลาดยาง  โดยทั่วไป ใช้ในอุตสาหกรรมล้อรถยนต์    หลายคนยังไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ ก็คงคิดว่า ยางดิบ ใช้ทำยางรถยนต์ 100%    จริงๆแล้ว การผลิตยางรถยนต์  มีส่วนประกอบของสารเคมีหลายอย่าง มีลวดเส้น การสร้างแม่แบบ การขึ้นรูปยางให้เหมาะสมกับ รถยนต์แต่ละประเภท     ยาง เป็นสินค้าที่ รีไซเคิลไม่ได้  เสียแล้วต้องทิ้ง และทำลายสิ่งแวดล้อมมาก

กระบวนการผลิต

  • ขั้นตอนการผสมยาง (Banbury Mixing) เครื่อง ผสมยางเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิต ยางดิบ (ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์) และสารเคมีจะถูกนำไปบดผสมกัน ภายในห้องผสมที่มีการควบคุม อุณหภูมิ ความดัน และเวลาตามที่สูตรกำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ยางที่มีคุณสมบัติทั้งทางด้านกายภาพและเคมีตามต้องการ สูตรที่ใช้ในการผสมจะแตกต่างกันไปตามหน้าที่ของส่วนประกอบที่จะนำไปผลิต
  • ขั้นตอนการบดยาง (Milling) ยางที่ได้ จากขั้นตอนการผสมยาง (Banbury Mixing) จะถูกนำมาผ่านเครื่องบด เพื่อให้ได้ยางที่เป็นแผ่นยาวๆ โดยอาศัยแรงกดของการหมุนลูกกลิ้ง 2 ตัว ที่มีทิศทางการหมุนและความเร็วที่แตกต่างกัน
  • ขั้นตอนการกดอัด และการฉาบผ้าใบ(Extruding and Calendering) หลังจากผ่านขั้นตอนการบดยาง (Milling) ยางก็จะถูกนำมาสู่ขั้นตอนการกดอัดให้เรียบ โดยใช้เครื่องฉาบผ้าใบ (Calender Machine)
  • ขั้นตอนการขึ้นรูปยาง (Component Assembly) การ ขึ้นรูปยางต้องใช้กระบวนการที่อาศัยเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยี ขั้นสูง เครื่องจักรนี้จะประกอบด้วยล้อหมุน (Rotating Drum) ซึ่งจะเป็นส่วนที่ใช้ในการขึ้นรูปยาง และส่วนที่เป็นตัวป้อนยางให้กับเครื่องสร้างยาง )
  • ขั้นตอนการสร้างยาง (Building) เครื่องสร้างยาง (Tyre Building Machine) นับ ว่าเป็นเครื่องที่มีความสำคัญมากในขบวนการผลิตยาง เพราะใช้ในการประกอบส่วนต่างๆ ของยางที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น ให้เป็นโครงยางดิบ (Green Tyre) เครื่องสร้างยางได้รับการออกแบบให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ส่วนประกอบต่างๆ ของยางจะถูกนำมาประกอบกันเข้าตามลำดับทีละชิ้น ตรงตำแหน่งต่างๆ ที่ได้มีการออกแบบไว้อย่างเที่ยงตรง เพื่อให้ได้ขนาดและคุณภาพของยางตามต้องการ
  • ขั้นตอนการอบยาง และขบวนการวัลคาไนซ์ (Curing and Vulcanizing) ใน ขั้นตอนนี้คนงานจะเป็นผู้นำโครงยางดิบ (Green Tyre) เข้าสู่เครื่องอบยาง (Curing Press) ซึ่งการอบยาง และขบวนการวัลคาไนซ์ จะทำให้ยางที่เหนียวและมีความยืดหยุ่นมากเกินไป เปลี่ยนเป็นยางที่มีความแข็ง ลดความยืดหยุ่นให้น้อยลง และให้มีความทนทานมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ในการอบยางจะต้องมีการควบคุมเวลา อุณหภูมิ ความดัน และการไหลของนํ้าร้อนให้พอเหมาะที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาวัลคาไนซ์ที่สมบูรณ์
  • ขั้นตอนการตรวจสอบ (Inspection and Finishing) ยาง ที่อบเสร็จแล้วทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบทุกเส้น ก่อนที่จะส่งเข้าคลังสินค้า (Warehouse) และลูกค้าต่อไป การตรวจสอบจะครอบคลุมถึงรูปลักษณ์ (Appearance) และตำหนิต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวยาง รวมทั้งทำการคัดแยกส่วนที่เป็นยางเสียออกไป

555  ชอบนอกเรื่อง  คราวนี้มาดูกันว่าผมทำกากกาแฟ เจออะไรมาบ้าง  ท่านที่อยากจะทำจะได้เตรียมตัว  ไม่ต้องเสียเวลา

Speak Your Mind

*