ต้องใช้เวลาในการทำแห้ง

กว่าจะได้สูตรสำเร็จในการทำแห้ง   โดยยังรักษาสภาพสินค้าให้มีคุณภาพไม่ต่ำกว่า 60 %  ทั้งในเรื่อง กลิ่น สี

ข้อสังเกตที่เกิดขึ้น

  1. กากกาแฟ เก็บความร้อนได้นาน  กว่าจะคายความร้อนออกมา
  2. การคายความร้อนของกากกาแฟ ทำให้เกิดความชื้น  และน้ำ
  3. เมื่อคายความร้อนแล้วต้องหาวัสดุซับ ออกให้แห้ง
  4. การเก็บน้ำไว้นาน ถ้าไม่รีบเอาน้ำออกจากกาแฟ ทำให้ขึ้นรา  และเกิดปฏิกิริยาการเน่า ส่งกลิ่นเหม็น

สารพันปัญหา

หลายท่านคงเบื่อหน่ายกับการตากแดด  แบบมาราธอน  กว่า 3 แดด  ต้องตากบางๆ     พอตาก บางๆ  ลมมาก็ปลิวไปเลย

ตากแล้ว  น้ำในตัวกาแฟ ก็มาอยู่ข้างล่าง ต้องคอยพลิกไป พลิกมา      จะใช้ตะแกรงแบบตากกล้วยก็ไม่ได้  กาแฟจะหกหมดอีก

พอแห้งแล้ว  จัดเก็บไม่ดี  กากกาแฟจะมาชื้นไหม   ห้ามโดนแดด  โดนน้ำ และไว้ในห้องแอร์

การจัดเก็บ   ควรใช้ถุงฟรอยด์   และซีนแบบหนา

Speak Your Mind

*