ต้องขอบคุณจริงๆ ครับ

fac

ทำสินค้าออกมาขายแล้ว   ขายไม่ได้นี้ เท่ากับไม่ได้ตอบสนองความต้องการของตลาด

ขอบคุณที่เข้าใจว่า สินค้านี้มีคุณค่า  และคุณภาพ  มีประโยชน์ในการใช้ในชีวิตประจำวัน

ถึงแม้จะมีกำไรเพียงน้อยนิด   ก็เป็นกำลังใจให้  ผมสามารถ ดำเนินธุรกิจต่อไปได้

สามารถ ช่วยดูแลคนให้มีงานทำ อีก 2-3 ครอบครัว  และรายได้ที่เกิดขึ้น จะนำมาทำห้องหนังสือ    ไม่อยากเรียกห้องสมุด

วันนี้  ขอเพียงแค่ดำเนินธุรกิจ ต่อไปได้เรื่อยๆ ก็เพียงพอแล้ว

ขอบคุณจริงๆ ครับ

helpกำลังใจดีๆ จากลูกค้า

Speak Your Mind

*