การจะให้คนรู้จักสินค้าเรา เราต้องยอมแจกฟรี ยอมให้บ้าง

การจะหาเพื่อน เราต้องแสดงน้ำใจ  ให้รู้จักกัน  เมื่อเรารู้จักกัน แล้ว เขาจะเข้าใจกันมากขึ้น

Speak Your Mind

*